I tamigo kan man opprette en dedikert DPO (Data Protection Officer) rolle . Rollen har begrenset tilgang til menyer, men har en unik funksjon i forhold til å "PERMANENT" slette alle personlige data på en ansatt.

I tillegg har DPO rollen tilgang til menyen Konfidensiell informasjonsrapport.


a.) Gå til meny Oppsett generelt, - > Innstillinger og fane Sikkerhet & GDPR

b.) Sett hake for å aktivere DPO som rolle (se ill).    c.) En Administrator kan nå gi seg selv rolle som DPO, og/eller også gi andre Administratorer/(Planleggere) rolle som DPO


DATA ANONYMISERING

d.) De(n ) som har fått rolle DPO kan nå slette medarbeidere og all informasjon permanent. (Data kan IKKE gjenopprettes i tamigo).

     For å gjennomføre permanent sletting, må rolle DPO velges.


Merk! Ønskes en utskrift av alle data som er lagret om en medarbeider. Ta kontakt med tamigo support. Forventet tid for effektuering ca. 3 dagerKONFIDENSIELL INFORMASJONSRAPPORT