Som for ansatte, er det mulig å slette og å gjenopprette en slettet Butikk/Avdeling. 


NB! Vær oppmerksom på at dersom du sletter en avdeling med ansatte som skal jobbe videre i virksomheten, må du påse at den ansattes Stamavdeling endres til vedkommendes nye avdeling før du sletter. Ansatte som skal være med videre kan IKKE ha den slettede avdeling som sin Stamavdeling.
Gjenopprett slettet avdeling