Info! - Menyen Dokumenter har fått et ansiktsløft (ny Design). Gi beskjed til supportno@tamigo.no og vi oppdaterer designet i din database._____________________________________________________________________________________________________________________________________


I tamigo kan man laste opp dokumenter som enten alle har tilgang til, eller tilgang styrt etter rolle og/eller avdelings- tilhørighet. Eksempler på dette kan være HMS-rutiner for alle, diverse veiledninger for avdelingsledere, salgs materiell, brukermanualer osv.


Merk! Dokumenter lastet opp til Web (beskrevet i denne artikkel), er også tilgjengelig via Mobil Appen (Les mer her)For å laste opp dokumenter, gå til fane "Informasjon" -> "Dokumenter" (venstre meny). Klikk så på "Legg til mappe":  Dokumenter kan kun legges til under en opprettet Mappe. I pop-up boksen skriver man inn valgt navn på mappen, og velger deretter hvem som skal ha tilgang til mappen og tilhørende filer/dokumenter.


Eks. viser hvordan man oppretter en mappe hvor alle roller (Medarbeider, Planlegger og Administrator) har tilgang til dokumentene. Skriv inn mappens navn. Velges valgte, i Rolle: setter du hake i på de rollene som har adgang til dokumentmappen. Samme kan velges på avd. dersom det er en eller et utvalg avdelinger som skal ha tilgang til mappen.

Klikk Lagre for å opprette mappe.
For å laste opp Dokumenter, klikker man på mappen, og deretter "Legg til fil" - knappen:I pop-up bildet som dukker opp (bildet over), legger man til filen/dokumentet ved å klikke på "Velg fil". Finn filen på din server, Legg inn ønsket fil beskrivelse, evt. tilganger. Klikk på Lagre, og dokumentet blir lastet opp.Notat! Som i mappenavn, kan man også per fil innunder hver mappe styre tilgangen. Altså om enten alle (roller) som har tilgang til mappen kan se/hente filen, eller kun definerte roller og/eller avdelinger. (Se bildet under)Mappene er nå opprettet, og filen(e) kategorisert som ønsket:

Tips! Klikk på ikonene for å a) se roller/avd. som har adgang b.) Redigere mappe/fil c.) Slette mappe/fil.Merk! Velges slette knappen, på mappe nivå, vil mappen og alle underliggende dokumenter slettes. Det er ingen mulighet til hente inn dette på ny, utover å gjenoppbygge manuelt.


Andre innstillinger

Som Administrator ta stilling til om Planlegger rollen skal ha adgang til å opprette og vedlikeholde mapper/dokumenter, og hvor lenge (antall dager) et dokument skal markeres som "New".


Gå til fane Oppsett generelt -> og søk for eks. på dokumenter. Du får opp 2 valg. 

  • Antall dager nye dokumenter
  • Hvorvidt Planlegger skal ha rettigheter til å opprette mapper/filer. (Se bildet under)


Merk! Planlegger har "default" tilgang til å opprette mapper/filer. Det gir også Planlegger adgang til å slette mapper/filer. Dersom du mener det innebærer en risiko, anbefaler vi at haken fjernes slik at Planlegger IKKE har tilgang til å redigere.