I det videre beskrives oppsett av Overtid i tilknytning til Lønnsmodeller.


Eks. på oppsett av Overtid


Start med å registrere følgende: 

  • Beskrivelse (navn)  - Desto kortere jo bedre
  • Lønnsart (Kjenner du ikke lønnsartene som blir benyttet til overtid, ta kontakt med ansvarlig for lønn i din virksomhet)

           Merk! Lønnsarter som normalt benyttes er for overtidstillegget

  • Huk eventuelt av for "Bruk i flekskonto", men KUN om lønnsmodellen er MÅNEDSLØNN, og dere benytter fleksitid i virksomheten dersom både time og tillegget skal til flkeskonto. 
  • Klikk på Legg til


Du må opprette like mange linjer under overtid som det er varianter av overtid i din virksomhet. Eks 50%, 100% og Periodisk


Når linje(r) med overtid er lagt til kan man sette %-sats (alt. beløp om aktuelt). Klikk i feltet "Ny lønnsats" i kolonne Lønnsats. Satsen blir kun benyttet i forb. med estimering av lønnskostnader og er således KUN til info.Klikk på navnet, eks. "OT 50%" (som i bildet øverst). Sett nå regel for når det betales overtid . 1.) Min / Maks. (Antall timer før overtid beregnes), 2.) Type, (Daglig, Ukentlig, Måned m.fl). 3.) sett hake i ønskede felter i  Innstillinger, og velg til slutt Ukedag og tider. (se eks. i bildet under).


NB! Trekk fra totaltimer under Innstillinger, skal typiske benyttes dersom, lønnsarten er satt opp med timen og tillegget, 1 time = 1.5 timer betalt ved overtid. Lønnsart for kun tillegg er normalt satt opp med 1 timer  = 0,5 timer utbetalt. Hør med de som kjører lønn, for hvordan Lønnsartene for overtid er satt opp i lønnsystemet.


Gjør det samme med eks. OT 100%


Periodisk OT

NYTT! August 2017 

I viksomheter med turnus, 6 eller 7 dagers åpningstider, kan ansatte arbeide flere timer i en gitt periode uten at det blir utløst daglig overtid. For eks. dersom grensen er 37,50 tmier pr. uke, og en ansatt har arbeidet 7,5 timer hver dag man-fre, men også jobber 5 timer på lørdagen, vil det totale antall timer den uken være 42,5 timer. Ingen enkelt dager utløser overtid, men uken som helhet utløser 5 timer periodisk overtid (42,5 minus 37,5).


Periodisk Overtid kan beregnes for følgende varianter:Fjern mulighet for dobbel utbet. av Overtid

I eks. over ble det IKKE arbeidet noen enkelt dager med overtid. Men ofte vil kombinasjon med daglig  + periodisk overtid forekomme. La oss si at det i eks. over ble jobbet 9,5 time på tirsdagen, noe som automatisk gir 2 timer daglig overtid. Fortsatt er det 42,5 timer totalt (5 timer periodisk), men vi ønsker nå å hindre at det gis dobbelt med overtid, og må derfor sørge for å redusere periodisk overtid, med de 2 timene som allerede er gitt daglig.


Gå tilbake til daglig overtid OT 50% og OT 100%, og sett inn følgende regel i tillegg under innstillinger. Klikk på Velg i teksten Fjern overtid, og huk av for Overtid periode (Periodisk/OT Periode).

tamigo vil nå prioritere daglig overtid, og fjerne tilsvarende antall timer utregnet som periodisk overtid. 

Du sikrer med dette at overtidstimer IKKE beregnes dobbelt.tamigo support bistår om du har spørsmål knyttet til håndtering av overtid.