Lønnsmodeller

Lønnsmodeller - OVERTID (Generell)
I det videre beskrives oppsett av Overtid i tilknytning til Lønnsmodeller.  Dette gjelder KUN i de tilfeller virksomheten ønsker at tamigo beregner Overtid ...
Tue, 3 Okt, 2023 ved 2:47 PM
Daglig overtid kun av timer > 100% stilling
I noen virksomheter der man har deltidsansatte (Timelønnede) og varierende arbeidstider, er det ofte et kriterium at man får overtid dersom faktisk arbeidet...
Thu, 23 Nov, 2023 ved 12:59 PM