Ønsker du å utvide med egendefinerte felter i en medarbeiders Stamdata (Medarbeiderdetaljer), viser vi deg her hvordan.


Eksempler på egendefinerte felter kan være:

  • Pårørende
  • Førerkort
  • Politattest (dato)
  • Medarbeidersamtale
  • m.fl.


Merk! Egendefinerte felter kan inkluderes i Ansatte data rapporten (Excel), se eks. i denne artikkelen.


Eks. på Stamdata inkl. egendefinerte felterEgendefinerte felter kan bygges opp

  • Dato 
  • Tekst,
  • Liste 
  • Sjekkboks


Gå til meny Ansatte -> Ansatte og klikk på Side-konfigurasjon ikonetI pop opp menyen  velg fane Egendefinerte felter velg så + Ny. I feltet Type, velger du så om det nye feltet skal være et Tekst, Sjekkboks, Liste eller Dato. Sett så inn navn (ledetekst) evt. utfyllende beskrivelse og feltets standardverdi.

Husk å Lagre.
NB! Feltet inkluder datoer, gir en unik mulighet til for eks sette start og slutt datoer (varighet fra og til). Dette kan for eks. inkludere, datoer mellom 2 medarbeidersamtaler, eller dato for gyldighet av beviser/attester, m.fl. 
I eks. under er det lagt inn startdato 25.03.21 som startdato for MPS samtalen, og at denne har en gyldighet frem til 1.03.22. Neste MPS får nye datoer så snart samtalen er gjennomført. Huk også av for verdi. Gir utsagn "True" eller "False" i Excel rapporten.


I Excel rapporten vil til og fra datoer vises dersom dagens dato er innenfor utenfor dagens dato vises det som blank i til og fra dato. True vises dersom det er lagt inn dato tidligere (er reg. datoer tidligere), om ikke vises false 

Via fanen Oppsett generelt -> Påminnelser i venstremeny, kan for eks. ansvarlige planleggere (Avd.ledere) få varsel på utgående datoer. også på Egendefinerte felter.  


Vi anbefaler at man forsøker seg frem og tester (etter-kontrollerer)  valgte egendefinerte felter før man tar disse i bruk på  generell basis.