I tamigo kan brukere i utgangspunktet settes opp i 3 (primære) roller/kategorier (Medarbeider/Planlegger/Administrator). Det  kan i tillegg opprettes nye roller med basis i en av de 3 primærrollene.


Eks. Er det ferieavvikling, ønsker man kanskje at en Medarbeider, har et midlertidig ansvar for planlegging, timelister, fravær m.m. Allikevel om ønsker man at vedkommende skal ha noe begrenset adgang til menyer og funksjoner, normalt tilgjengelig for Planlegger-rollen, kan det opprettes en ny rolle med begrenset tilgang, basert på primær rollen Planlegger.


NB! Undermeny Roller kan du få tilgang til ved å henvende deg til oss via Kundesenteret. Merk at du må oppgi Firmanavn. Det er kun Administratorer som vil få tilgang til og kan opprette nye Roller.


Gå til meny Oppsett generelt -> Roller. Velg så "Legg til ny rolle
I Pop-up bildet navngir du den nye rollen (eks. Planlegger II), velger deretter at den skal være basert på primær rolle Planlegger og klikker Legg til ny rolle.I neste bilde vises så hvilke menyer den nye rollen i utgangspunktet har tilgang til (= hva primær rollen har tilgang til ). Nå kan du klikke (gråe ut) de menyen du ikke ønsker at den nye rollen skal ha tilgang til, for å skreddersy tilganger. I bildet er det klikket på en rekke menyer, som så er grået ut. Disse er da ikke tilgjengelige for den nye rollen "Planlegger II".
Dersom man oppretter flere nivåer innen for Planlegger-rollen, kan man sortere disse hierarkisk, slik at et lavere nivå ikke får opprettet noen på et høyere nivå, eller har anledning til å se lønn osv. på brukere på et høyere nivå enn sitt eget. Hold musen til venstre som markert i bildet, og dra nivået opp ned avhengig av hvilke rekke følge du ønsker det sortert hiearkisk.

I en meny "Ansatte" spesielt, kan man i tillegg begrense ytterligere innsyn. For eks. at lønn og lønnsinformasjon ikke skal vises. Klikk på tannhjulet, og det popper opp

en underliggende meny med adgangs-rettigheter til Medarbeiderdetaljer. (Skrive, Lese eller Skjul). 


NB! Husk å lagre når du har gjort dine valg.
   Tips! Det er alltid smart etter at du har opprettet en ny rolle, å gi deg selv denne Rollen i tamigo. Da kan du enkelt teste ut om de tilgangene du ønsket å opprette i den nye rollen er som forventet, før du gir andre tilgang.


For mer om tildeling av roller. Klikk her