Start et nytt emne

Dele på ressurser (Tilkallings-pool)

I virksomheter der avdelinger/butikker ligger geografisk i nær tilknytning til hverandre, vil det å dele på en pool av ekstrahjelp/tilkalling ressurser gi mer fleksibilitet, kostnadsbesparelser/mersalg og mer optimal bemanning.


Behov for ekstrahjelp (i en kort eller lenger periode) vil ofte være knyttet til fravær, eventer, eller andre særskilte kortvarige hendelser.


Å knytte opp en pool av ressurser, som tilsvarende ønsker fleksibilitet og variasjon i arbeidet, kan således være tilgjengelig for samtlige avdelinger innenfor et geografisk tilknyttet område. Med tamigo kan man enkelt opprette en gruppe avdelinger/butikker som så deler på en felles pool av ekstrahjelp/tilkalling ressurser.


Åpne vakter KUN til ressurser i poolen

Ressurser i denne "poolen" kjennetegnes ved hjelp av egendef. "kompetanse(r)" i tamigo. Når en Planlegger ønsker eller har behov for å gå utover egen butikk/avdeling for å hente inn ekstra ressurser, knytter man enkelt den egendef. "Kompetansen" til den åpne vakten og på den måte sikrer at det KUN er ressurser i "poolen" som får tilbud om den/de Ledig(e) vakt(ene).


Som alltid i tamigo, vil man som Planlegger kunne velge blant de som har vis interesse for en vakt og på den måten sikre den beste egnede/ønskede ressursen.


Ønsker din virksomhet å vurdere en løsning med Tilkalling/Ekstrahjelp pool - ta kontakt med vår support på tlf. 469 88 559 eller supportno@tamigo.no


1 person liker denne ideen
Logg inn eller Registrér publiser en kommentar