Fravær

Individuell (Avvikende) fraværsaldo
Spesielt for fraværstyper Ferie og Barns sykdom, kan det være aktuelt å sette inn avvikende fraværssaldo.  Barns Sykdom Denne fraværstypen er i utgangs...
Wed, 2 Nov, 2022 ved 9:09 AM