Vakptlan

Rekkefølge i plan (Web versjonen)
Rekkefølge i plan Meny: Fane Vaktplan -> Rekkefølge i plan (Venstre meny) Det kan være smart å sette ansatte i vaktplan bildet i en spesifikk rek...
Tue, 23 Nov, 2021 ved 10:54 AM