Timeliste

Flytte timer til annen avdeling (Kostsenter)
I tilfeller der en ansatt; a.) Har fått registrert sine faktiske timer på feil avdeling. b.) Faktiske timer skal føres kostnadsmessig i annen avd. ...
Thu, 19 Aug, 2021 ved 12:38 PM
Attestasjon av timeliste
Er du ansvarlig for å attestere timelister som er kontrollert og lukket for din(e) avdeling(er), kan du lese her hvordan rutinen fungerer. Menyen og fun...
Thu, 17 Des, 2020 ved 1:34 PM