Touch

Touch - PIN kode. Alternativ til passord!
Standard innstiling i Touch, er at ansatte benytter passord ved Sjekk inn/ut (det passordet man har valgt for generell innlogging). Man kan også  som a...
Tue, 6 Okt, 2020 ved 3:03 PM