Mobile App

Brukerdok. o.a. info. om tamigo appen

Bytte mellom databaser i Mobile App 2.0
Har du rolle som Planlegger/Administrator/Medarbeider i ulike firmaer (databaser), behøver du ikke logge ut av tamigo appen for å så å logge inn på ny. ...
Mon, 3 Mai, 2021 ved 9:56 AM
Rekkefølge i plan i Mobil Appen
Er det hensiktsmessig  for deg som Planlegger med samme sortering på ansatte i Vaktplan på Mobil Appen som på web-sidene, må en Administrator først slå på d...
Tue, 12 Jan, 2021 ved 12:04 PM
App versjon 2.0 - Planlegger
Innhold på denne siden kan lastes ned. Se nederst i artikkel
Tue, 1 Sep, 2020 ved 9:29 AM