Informasjon

Forside (Informasjon)
Skap fokus, informer eller gi viktige beskjeder til ansatte i din(e) Avd./butikk(er). I tamigo kan du benytte forsiden til å kommunisere og meddele viktig ...
Wed, 12 Jul, 2023 ved 10:30 AM
Kalender (Merkedager)
Marker merkedager gjennom kalenderåret med en "overskrift" til dagen og om ønskelig legge en farge på dagen. Dersom du ønsker å markere personalm...
Mon, 17 Feb, 2020 ved 8:50 PM
Automatisk genererte meldinger i tamigo
I tamigo vil det kreeres automatisk genererte meldinger enten via e-post, SMS, alternativt som pushvarsel (notifikasjon) på smarttelefonen. Automatisk g...
Thu, 13 Jul, 2023 ved 11:26 AM
Bytte databaser uten ny innlogging
Har du tamigo rolle i flere databaser? Mange av våre kunder har opprettet flere databaser, av ulike årsaker. Så som ulike org.nr., forskjellige lønnssysteme...
Mon, 21 Aug, 2023 ved 2:46 PM
Send meldinger (som notifikasjon) til ansatte via tamigo
Frem til nå har man KUN  hatt muligheten til å sende direktemeldinger til ansatte i tamigo via SMS eller epost.  I tillegg får ansatte automatiske beskj...
Thu, 18 Nov, 2021 ved 3:21 PM