Fravær

Aldersbetinget Feriesaldo
Lovfestet har ansatte fra og med fylte 60 år rett til en (1) ekstra ferieuke. Det betyr at opp til og med 59 år er feriesaldo pr. kalenderår 25 (alt. 21) da...
Thu, 4 Mar, 2021 at 4:01 PM
Fravær: Ekstrasaldo, Manuelt innsatt saldo pr. ansatt
Forutsetninger for å å kunne sette ekstrasaldo eller manuelt innsatt saldo pr ansatt: a.) Fraværstypen settes opp med saldo, og at det er huket av for &...
Thu, 4 Mar, 2021 at 3:59 PM
Automatiske oppgaver. Kopiering av vakter med fravær
La tamigo gjøre jobben! Det er mulig å sette opp at tamigo, som en daglig oppgave og på et gitt tidspunkt i døgnet, skal kopiere over planlagte vakter når ...
Tue, 21 Des, 2021 at 9:37 AM
Fraværsaldo - Sykt barn
Som arbeidstaker som har omsorg for barn har man i Norge rett til permisjon om barnet skulle bli syk eller hvis man må følge barnet til legeundersøkelse i f...
Thu, 3 Feb, 2022 at 9:58 AM
Unnta Helligdager ved Ferie
Denne artikkel beskriver hvordan man kan unnta at systemet teller ned en ansatts Feriedager, på offisielle helligdager.  For eksempel dersom en ansatt t...
Fri, 2 Sep, 2022 at 1:34 PM