Benytter din virksomhet funksjonen vis ukentlige KPI'er i Legg vaktplan (Lønnsprosent estimater), vil man også kunne kalkulere lønnsprosenter når ukemaler opprettes. 


Vis Ukentlige KPI'er i Legg vaktplan, må være slått på. Meny:  Oppsett generelt -> Innstilliger -> Økonomi.Info! Les mer om estimering av Lønnskostnader her!


Når man legger opp nye ukemaler (ny turnus) vil det kunne være viktig å få estimert lønnsprosenter i maluken man er i ferd med å opprette, sammenlignet mot budsjetterte KPI'er.


Gå til venstre meny Maler under fane Vaktplan. Deretter kan man hente opp en eksiterende eller opprette ny(e) uikemaler. Når ukemalen er opprette kan man klikke på "Kalkuler" knappen (se bildet) og få frem resultatet av planen målt opp mot budsjetterte tall 
Info! Usikker på Budsjettering i tamigo. Klikk her.