Avdelings-struktur 


I tamigo kan man opprette en avdelingsstruktur som bygges opp av Hovedavdeling/underavdeling/underavdeling osv.

Dette kan gjøre det mer oversiktlig hvis man for eksempel har butikker spredt over landet. En avdelingsstruktur for en matbutikk kan for eks. se sånn ut: 


Info! Les mer om opprettelse av Avdelinger (her), samt oppsett av Over og Underavdeling (her)
Under normalt oppsett vil ansatte kunne se vaktplanen for sin avdeling, og likedan by på vakter i sin avdeling. Ansatte vil dermed ikke kunne se ledige vakter som blir lagt ut på andre avdelinger enn sin egen. Opprette Gruppe


Men det er mulig å innstille tamigo til å legge ut ledige vakter på tvers av avdelinger, ved å opprette Gruppe og innlemme avdelinger under denne gruppen. I eksempelet som følger under, har både avdeling "Asker" og avdeling "Oslo" et personale som jobber i Bakeri. Disse har gjerne lik arbeidsopplæring og kan ta vakter andre steder enn der de opprinnelig jobber, og derfor kan det være hensiktsmessig å tillate alle ansatte i de ulike "bakeriene" innefo et geografisk område å by på ledige bakerivakter. 


For å innlemme ulike avdeling i samme gruppe går man til: Oppsett generelt - Butikk/avd - <Navn på avdeling> - "Gruppe"
For å opprette en gruppe trykker man på plusstegnet til høyre for tekstboksen. Skriv inn navn på gruppen. Trykk lagre og lukk. 
Nå har du opprettet en gruppe. Den avdelingen du var inne på da du opprettet gruppen, er allerede innlemmet i gruppen. Du vil nå behøve å velge deg ut hvilke andre avdelinger i ditt avdelings struktur du ønsker å ha i samme gruppe. I dette eksempelet har jeg lagt inn "Baker" fra avdeling "Asker" i gruppen "Baker", men jeg ønsker også at "Bakeriet" fra avdeling "Oslo" skal innlemmes i gruppen min. For å gjøre dette går jeg tilbake til oversikten "Butikker/avd." og trykker meg inn på "Bakeriet". Når jeg nå går til "Gruppe" vil man finne "Baker" som et valg under Gruppe og velger denne. Lagre og lukk. 


Nå vil alle vakter som blir opprettet som Ledig i vaktplanen vises for både ansatte i avdeling "Asker-Baker" og avdeling "Oslo-Bakeriet" under vaktbørs, og dermed kunne by på vaktene. 


Merk! Øvrige ansatte (i Andre avdelinger) vil IKKE se disse ledige vaktene

Som en kontroll på hvilken vakt/ hvilken avdeling man byr på, vil vakter fra din ordinære avdeling vises som "Ledige vakter". Ledige vakter i andre avdelinger vil legge seg under overskriften "Gruppe". 
Tips! Det er kun ansatte med rolle medarbeider som kan by på ledige vakter. Som planlegger/ administrator vil man ikke ha muligheten. Når er vakt er bydd på og godkjent av planlegger


Når en medarbeider har fått notifikasjon om en ledig vakt og bestemt seg for å by på denne, vil Planlegger som vanlig måtte gå inn på Vaktbørs for å godkjenne dette. 


Merk! Det er kun Planlegger i avdelingen som la ut ledig vakt som kan godkjenne bud. Planlegger i andre avdelinger, men i samme gruppe, vil ikke få valg om å godkjenne budet.
Medarbeideren som tildeles vakten vil nå dukke opp i vaktplanen (den uken vakten er satt opp) i den avdelingen som opprinnelig la ut ledig vakt. Uken etter dersom den ansatte ikke har flere vakter, vil den ansatte være borte fra vaktplanen igjen, og kun være i sin egen avdelings vaktplan. Se eksempel: 


(Uke 19 - Uken medarbeideren fikk godkjent vaktbytte hos annen avdeling i Gruppen"


(Uke 20 - Medarbeideren er borte fra vaktlisten)


For å gi Planlegger i egen avdeling oversikt over hvor sine ansatte jobber denne uken, vil en medarbeider med vakt i annen avdeling bli markert som grå i vaktplanen, og Planlegger kan holde over det grå feltet for å få rapport på hvor medarbeideren jobber den dagen. 


(Medarbeider markert med grå onsdag 11.05)

Virksomhetsinnstillinger


Oppsett generelt - Innstilliger - Vaktbørs.