Allerede nå kan det være smart å forberede for nytt år i tamigo. Gjør en sjekk og kontakt oss om dere ønsker bistand:


1.) Sjekk om lønnsmodellene (ALLE) er satt opp korrekt i forhold til Helligdager, dersom dere utbetaler helligdagstillegg.  

     Les mer her.


2.) Sjekk Feriesaldo allerede nå. For evt. overføring av gjenværende Feriedager fra et år til et annet, les mer her

     NB! Overføring av restsaldo ferie kan først utføres etter 31.12.


3.) Overføre Tidsbank/Fleksitid saldo fra foregående år til nytt år. Les mer her

      NB! Overføring av saldo i Tidsbanken fra foregående år kan først utføres etter 31.12.


4.) Arbeide på Søndager & Helligdager. Både antall Søn-/Helligdager en ansatt kan arbeide i rad og antal

    Søn-/Helligdager en ansatt kan jobbe over en periode er hjemlet i Arbeidsmiljøloven §10-10 og §10-8 (4). Se her (vi gjør

    oppmerksom på at det er flere prosesser/artikler knyttet til Søn-/Helligdagsarbeide)  hva som skal gjøres i tamigo for å

   håndheve dette.