Nytt! (12.04.2023). Se pkt. 5 i denne artikkelen, dersom du tilbyr ansatte betalt pause, men fortsatt ønsker pausekode inkludert i vaktplanen. 

Vi tipser om at dette også sannsynligvis bør sees i sammenheng med artikkelen Når i vakten trekkes pause?I tamigo har man funksjonaliteter i forbindelse med medarbeidernes pauser, som sikrer at du betaler dem for korrekt antall timer, som videre bidrar til å beregne korrekt lønn. 

Pausekoder kan opprettes og settes inn manuelt eller automatisk i vaktplan/timeliste, eller via automatiske regler.


Systemet har som standard tre ulike pausekoder, som gir forskjellige trekk på timene i vaktplanen og timelisten:

P = 30 min

Q = 15 min

T = 60 min


INFO! Man kan opprette egne pausekoder utover de tre nevnte standardiserte (se lenger ned i artikkelen).Manuell registrering av pausekoder i Vaktplan og Timeliste: 

Se i eksemplet under hvor du setter inn pausekode i vaktplan/Timeliste manuelt)

VaktplanTimelisteMerk! Sett inn ønsket pausekode i feltene som vist ovenfor Som vist i eksemplene, trekkes det ved pausekode P, 30 minutter/ 0,5 timer fra timeantallet. 
08:00-16:00 (8 timer), endres til 7,5 timer ved bruk av nevnte pausekode. 
Det samme gjelder for pausekode Q (trekkes for 15 minutter/0,25 timer) og (trekkes for 60 minutter/1 time)


Automatiske pausekoder

tamigo kan i tillegg til ovennevnte med manuell innsetting av pausekoder, generere pausekoder automatisk i vaktplanen og timelisten avhengig av gitte kriterier. Dette konfigureres på følgende måte i meny Oppsett generelt --> Pauser 


1)  Gå til meny Oppsett generelt --> Pauser

2)  Velg en eksisterende pausekode Eks. eller klikk på Legg til ny)3) Klikk på redigeringsikonet i valgte pausekode du ønsker å endre/tilpasse
4) Sett inn beskrivelse, ønsket kode (til bruk i Vaktplan/Timeliste), Totalt lengde på pausen (eks. 0,50 = 30 minutter) og til slutt antall timer før pausekoden automatisk settes inn på en vakt.


Merk! Koden kan kun inneholde ett tall eller en bokstav.


Merk! Når du oppretter/redigerer en pausekode, sett Aktiver etter (i timer) til for eks 24, om du IKKE ønsker at pausekoden skal genereres automatisk.


4.b) Dersom den automatisk koden kun skal settes inn for en eller flere lønnsmodeller, klikk på "Tilpass pr Lønnsmodell" og huk av for den/de lønnsmodeller der koden skal benyttes.5.) Betalt Pause

Du kan nå opprette Pausekoder og inkludere disse i den totale vakten. Dette er spesielt egnet for de som har betalt pause, men som samtidig ønsker å ha kontroll på/planlegger når den pausen skal tas i løpet av arbeidsdagen.

For de som har betalt pause vil denne artikkelen være relevant: Når i vakten trekkes pause.Merk! Har du allerede opprettet Pausekode som du nå ønsker å erstatte, er det IKKE mulig å huke av for inkluder i vakt. Du må først de-aktivere den tilsvarende og opprette ny.
Grunninnstillinger for pausekoder

For Administrator. 


Hvorvidt virksomheten i det hele tatt skal benytte automatisk pausekoder, kan settes av administrator. Gå til meny Oppsett generelt -> Innstillinger -> Vaktplan. Hukes det av i feltet automatisk pausekoder, vil tamigo sette inn automatisk pausekoder basert på hva som er satt i feltet "Aktiver etter (i timer)" i menyen pauser beskrevet over. 


Huk av dersom automatisk pauser skal benyttes.