Hva er Monotree?


Monotree er en applikasjon som deles mellom og forbinder ansatte i din virksomhet. Monotree dekker funksjoner som 

onboarding, e-learning, chat og gruppechat, social walls, nyheter, eventer, gjøremål (to do list) og undersøkelser (intern).


Monotree er bygget opp på en slik måte at den speiler sosiale plattformer man er vant til å bruke i det daglige. Dette gjør Monotree intuitivt og morsomt å bruke for alle ansatte i din virksomhet.


Monotree appen kan settes opp til å tilpasse din virksomhets brand og identitet (logoer, farger m.m.)


Les mer på: Monotree - Employee App 


Merk! Monotree, er p.t. ikke på norsk. Oversettelser er i gang og antatt ferdigstillelse norsk språk ultimo juni-2021 


Integrasjon med tamigo


Monotree synkroniserer automatisk og henter ansatte informasjon (Stamdata), avdelinger, kompetanser og vaktplaner. Så snart integrasjonen er satt opp, vil man kun behøve å opprette en ansatt i tamigo i korrekt avdeling og med nødvendige kompetanser og deretter vil dataene automatisk synkroniseres i Monotree inkludert den ansattes planlagte vakter. 


Synkronisering mellom Monotree og tamigo skjer hvert 15. de minutt, noe som gir en tilnærmet "live" oppdatering.


Hvordan setter man opp integrasjonen mellom tamigo og Monotree (Forutsetter at man har lisens med begge parter)

Monotree - Install guide 

 

Info: Monotree og tamigo utfyller hverandre og dekker det du har behov for, knyttet til en medarbeiders livssyklus i virksomheten. Monotree - funksjoner og innhold


Onboarding - flyt tilpasset hver avdeling/lokasjon og kompetanse.

Læring - Media rikholdige opplæringsmuligheter med multippel valg spørsmål 

Sosiale vegger- hvor man kan ha så mange "vegger" man ønsker og med full Facebook funksjonalitet

Chat og Gruppechat. - full "WhatsApp" funksjonalitet

Gjøremålsliste - "ToDo" liste" med mulighet for gjentagende daglig, ukentlig, månedlige gjøremål

Undersøkelser - Ta temperaturen på organisasjonen. Hva tenker og føler dine ansatte.

Nyheter og Eventer - Kringkast informasjon til spesifikke grupper av ansatte eller hele organisasjonen. 

Dokumenter - med frisøk. 

Vaktliste - Dine vakter (fra tamigo) og hvem jobber du sammen med


Bilde eksempler Monotree


Vaktlister


Ønsker du å komme i kontakt med Monotree for å høre mer om deres system, ta kontakt med vår support (supoportno@tamigo.no/469 88 559), så kobler vi deg sammen en representant for Monotree.