Administrative ansatte som går på fast lønn og ordinære uker (eks. 37,5t pr uke eller fast deltid), kan med fordel benytte tamigo. 


 • Tidsbank/Fleksitid
 • Kun registrere avvikende arbeidstid
 • Reg. Fravær/Fraværs oversikt
 • Tillegg til mnd. lønn  (som Overtid o.a. tillegg)


Merk! Er man allerede kunde hos oss i tamigo, men ikke benytter systemet for Administrativt ansatte HK. Les her hvordan du enkelt setter opp en egen database, med tilpassede muligheter. De fleste av våre kunder, har deltidsansatte, timelønnede som ikke går i faste vakter pr. uke/turnus. Dette krever i stor grad en tilpasset database satt opp for å håndtere mange variabler. Ofte er det da komplekst og uhensiktsmessig å kombinere dette med smidige løsninger for administrativt ansatte ved kun å ha en samlet database.


For å sikre at også Administrativt i ansatte i virksomheten drar fordeler av en bedre oversikt anbefaler vi en egen database!


Info: Man hopper enkelt mellom 2 databaser i samme virksomhet, når man er logget på en av databasene. Det gir større fleksibilitet og flere muligheter.


For Administrativt ansatte (HK) kan det ofte være mer optimalt å opprette en egen database (klient). Ofte er det mindre krav til oppsett og innstillinger, og tilfeldigvis har tamigo noen smarte funksjoner som gjør dette til en smidig løsning.


Innstillinger:


Meny: Timebank/Flekskonto

Meny: Attestasjon

Meny: Automatiske oppgaver


Oppsett:

 • Eks. Lønnsmodell(er) for Fastlønnede m. Timebank Fleksitid (Månedslønn)
 • Kontraktstimer pr. uke (eks. 37,5t man-fre, eller deltidsansatte på færre kontraktstimer pr. uke)
 • Fraværstyper med. og uten saldo (Ferie, Egenmeld. Barns sykdom, Sykemelding, Hjemmekontor, Avspasering, Reise, Møte ++) 
 • Ukemaler (arbeidsplan kl. 08-16, alt. kl. 07-15. kl. 09-17 osv. m. evt. spisepause) som rulles ut pr. år (52 uker)
 • Jump funksjon. Ansatte som skal ha tilgang til virksomhetens øvrige databaser (for eks. for driftsavdelinger/butikker), kan man med ett tastetrykk hoppe direkte mellom databaser uten ny innlogging (på Web og App).
 • Timebank/Fleksitid konto som gir detaljert styring av timer pr dag og oppdatert +/- saldo til enhver tid. (i henhold til kontraktsfestet arbeidstid)


Øvrige innstillinger (Eksempler):

 1. Daglig kopiering av arbeidsplan (automatiske oppgave)
 2. Reg. av egne timer (Kun på dager med avvik, kortere eller lenger dager en oppsatte faste tider)
 3. Om ønskelig, egen registrering av fravær (alle fraværstyper eller noen utvalgte) 
 4. Avspasering, Utbetaling/Trekk Timebank/Fleksitid konto 
 5. Manuelle transaksjoner (Utlegg/Bonus m fl.)
 6. Godkjenning og Attestasjons rutiner


Fordeler for deg som ansatt:

Som (Adm/Kontor) ansatt kan du til enhver tid se hvem som er på kontoret, eller hvem som har hjemmekontor, er på reise eller har ferie direkte i tamigo appen eller på web-sidene. Du behøver ikke passe på at de ordinære timene dine fylles opp daglig i Timebanken. Kun dersom du jobber lenger eller kortere en dag, registrerer du for eks. arbeidstiden i tamigo appen eller i web versjonen, den dagen du har avvik. 

Du har alltid oversikt over din (+/-) saldo i Timebanken

Registrer når du har ferie, jobber hjemme eller avspaserer så vet dine kolleger status. Alt ordner du fra tamigo appen. 

Du vil til enhver tid kunne se din Ferie saldo


Fordeler for deg som leder:

Som leder har du til enhver tid oversikt på om dine ansatte er på kontoret eller på farten, du har kontroll på timer og Timebank (Fleksitid konto), og kan enkelt administrere om ansatte skal ha utbetalt sine pluss timer, avspasere eller trekkes i lønn som følge av minustimer. 

Du kan kontrollere timelistene ukentlig og Attestere (lukke) uken for å stenge for ytterligere redigering. Eller du kan få tamigo til å lukke sist uke automatisk. Du har oversikt over fraværs saldo, og ikke minst kontroll på ferieavvikling gjennom en godkjenning prosedyre. 


Hva koster det?

I utgangpunktet er prisen kun den tiden (timer) vår konsulent bistår din virksomhet med å sette opp den nye databasen. I tillegg pris pr. ansatt/bruker pr mnd. i henhold til hovedavtalen.  


Merk! Man betaler IKKE dobbelt for ansatte/brukere som har tilgang til 2 eller flere databaser på samme avtale.

Oppstart:

-  Avklaring på oppsett

-  Lønnsmodeller

-  Grunninnstillinger

-  Opprette avdelinger/avdelingsstruktur

-  Reg. alt. importere ansatte

-  Opprette fraværstyper (saldo)


Fra kr. 4.000 -> (ca. 5 timer)