Spesielt for fraværstyper Ferie og Barns sykdom, kan det være aktuelt å sette inn avvikende fraværssaldo


Barns Sykdom

Denne fraværstypen er i utgangspunkt satt til 0 dager i databasen. Dette da saldo varierer pr. ansatt avhengig av antall barn under 12 år, sivil status o.a.


Ferie

For Arbeidstakere som starter opp i virksomheten i løpet av kalenderåret, er det normalt å sette inn en resterende feriesaldo for oppstartsåret, eller for arbeidstakere over 60 år å sette inn 5/6 dager ekstra ferie.I tamigo hovedfane "Ansatte" - > "Ansatte" (venstre meny) kan man legge inn individuell (Avvikende) fraværssaldo.

Klikk på den ansattes navn.I pop-opp menyen velg Fravær og velg Fravær i venstre meny. Finner du ikke fraværstypen, gå først til Fraværskategori og velg "Sykefravær eller annet".

Velg så rett fraværstype. Kun fraværstyper med saldo vil kunne velges her. Sett til slutt inn arbeidstakerens individuelle saldo. Avslutt med Lagre og Lukk. (Se også bilde under)