DinnerBooking og tamigo har utviklet en integrasjon (Plugin) som bidrar til å optimalisere lønnskostnader og bemanning. 


  


Ved å kombinere antall bordreservasjoner (personer) gjennom DinnerBooking med bemanningsplanlegging i tamigo vil man kunne effektivisere driften og opprette enda mer optimaliserte vaktlister i restauranten.Det forventede antall personer gjennom dagen (reservasjoner fra DinnerBooking) vises i tamigo når man legger vaktlister.  Man kan som vaktplanlegger derfor optimalisere produktiviteten og lønnsomkostningene og samtidig sikre at restauranten verken er under- eller over bemannet. Integrasjon mellom DinnerBooking & tamgo muliggjør:


Visuell tilgang til forventet antall gjester, i det du legger vaktplaner (basert på DinnerBooking reservasjoner)

- Antall reservasjoner (personer) fra DinnerBooking som vises i tamigo, kan hentes daglig eller flere ganger pr dag

- Forventet antall gjester vises for hver 15.de minutt gjennom dagen (åpningstid) 

- Planlegg ønsket bemanning per dag

- Balanser Lønnskostnader og produktivitet, basert på reelle forventede reservasjoner (Bookinger)Merk! Bruker du allerede i dag kombinasjonen av DinnerBooking og tamigo, ta kontakt med oss. Det medfører p.t. ingen ekstra kostnader å sette opp kobling mellom systemene.  


Link til: KPI styrt planlegging - Automatisk generering av vaktdag/uke