Ved spørsmål om man kan synkronisere også brukerdef. felter (PAI) Web services, så er det mulig. 

Det brukerdef. feltet må opprettes (eller er opprettet) deretter må man sende for eks. til RD en forespørsle om de kan opprette un uniqueID på feltet. 


Når du får bekreftelse på og betegnelse på UniqueID, sendes dette til kunde (eller 3dje. part) som utvikler integrasjonen.


API Dokumentet er https://tamigono.freshdesk.com/a/solutions/articles/5000793307?portalId=5000039813.. Se pkt. E