Er du ansvarlig for å attestere timelister som er kontrollert og lukket for din(e) avdeling(er), kan du lese her hvordan rutinen fungerer.


Menyen og funksjonen Attestasjon bør benyttes sammen med egendefinerte rollerder en Planlegger rolle kan kontrollere og lukke timer, pr. dag/uke (Eks. en Avdelingsleder/Arbeidsleder), og for en annen type Planlegger rolle (Daglig leder/Kontorleder/Regionsansv. e.l.) har tilgang til menyen Attestasjon, slik at lønnsperioden kan attesteres og lukkes.


En attestert dag/uke/periode er lukket for ytterligere endringer. Vi anbefaler derfor at Attestasjon foretas tett opp mot eksport av lønnsfil.


Merk! Kun en i virksomheten med Administrator tilgang (Rolle) kan gjenåpne en attestert lønnsperiode.


Hvordan fungerer det!

Dager og uker kontrolleres (evt. korrigeres) og lukkes av ansvarlig leder/avdelingsleder, slik det gjøres p.t. Når alle dager i lønnsperioden er lukket, kan rolle med Attestasjon tilgang, åpne menyen Attestasjon. (Under fane Timeliste)


1.) Velg først korrekt Lønnsperiode - Avdeling(er) - og status lukket. (lukket fordi de da er kontrollerte av ansv. planlegger).

2.) Avhengig av om du skal attestere hele perioden eller dag for dag, velges Oversikt/Detaljer.  

2.) Klikk på "slideren" i kolonne Attestert for å attestere.


Hele dagen(e) eller perioden er nå helt lukket for ytterligere endringer


Eks. på attestasjon av en hel periode (valg Oversikt)


Logg(er) 

I Timeliste (Dag/Uke) vil status være attestert, og dagene kan IKKE gjenåpnes. (kun en med Administrator rettigheter kan oppheve attestasjon)


Loggen på dagen viser hvem og når dagen sist ble lukket og av hvem og når dagen ble attestert. (se bildet)Detaljert logg på Lukket dag og Attestasjon, kan hentes frem ved å klikke på klokketegnet (se bilde over/under)


 

Info! Hvordan du finner detaljert logg på den enkelte vakten,  kan du lese mer om her!