I tilfeller der en ansatt;


a.) Har fått registrert sine faktiske timer på feil avdeling.

b.) Faktiske timer skal føres kostnadsmessig i annen avd.


- har du som Planlegger, når innstillingen "Flytt timer til annen avdeling" er slått på, en ekstra opsjon i tillegg til Pause/Aktiviteter/Fravær, når man høyre klikker i Aktivitet kolonnen i Timeliste. "Avdeling" (se bildet under)Merk! Har du ikke dette valget, kontakt Administrator i din virksomhet, og be om dette blir gjort tilgjengelig (slått på).


Forutsetninger:

- Du som Planlegger må ha rolle Planlegger i de avdelingene du skal flytte timene til.

- Den ansatte må ha rolle som medarbeider i den/de avd. timene skal flyttes til.


Timene fra vaktplan vil bli liggende fast i den avdeling vakten ble opprettet. Som Planlegger velger du så hvilken avdeling timene skal flyttes til, og overføring skjer umiddelbart.

Du varsles dersom;

a.) Ansatt IKKE har rolle i avdeling timene skal flyttes til. 

b.) Dersom timeliste er LUKKET i avdeling timene skal flyttes til (Det vil da ikke være mulig å flytte timene før dagen er åpnet).


Når det er foretatt en flytting av timer, vil timeloggen vise til dette og hvilken avdeling timene er flyttet til. 


Angrer man handlingen, kan den reverseres ved at man flytter seg til den andre avdelingen og gjør motsatt flytting tilbake til opprinnelig avdeling.