tamigo støtter flere løsninger (Leverandører) om man ønsker å knytte virksomhetens SSO (Singel Sign On) løsning med tamigo.

  • Azure AD, 
  • ADFS samlV2, 
  • openid google, 
  • OKTA openid/saml, 
  • openid general

 

Dersom virksomheten benytter en av disse, vil vi ha behov for en domain.  ex. type "firmanavn".tamigo.com  


Så snart vi har mottatt domain og en av løsningene listet opp over kan benyttes, vil vi sammen med IT hos dere sette opp dette. Normalt gjort på kort tid.


Dersom ingen av de ovenstående støttede SSO leverandører kan benyttes, vil det kreve en mindre utviklingsoppgave fra vår side. 


Ta kontakt med tamigo Norge på supportno@tamigo.no dersom det er ønskelig med en SSO løsning hos dere.Single Sign-OnSSO, er en metode innenfor sammensatte datasystem for å håndtere brukere med aspekt på brukerautorisering og brukerverifisering, slik at brukere kun behøver å logge inn en gang for å nå de systemer som er tilpasset SSO innenfor virksomheten. Fordelen for brukeren er at man da ikke behøver å huske eller benytte flere ulike passord.