I det virksomheten tillater bruk av PIN kode som et alternativ til passord ved Sjekk Inn/Ut i touch, skal følgende fremgangsmåte følges.:


Merk! Ta kontakt med din Planlegger/Administrator om du mistenker at de ikke kjenner til muligheten med PIN kode.a.) Du skal logge på Touch som vanlig med ditt passord første gang etter at innstilling er endret (til bruk av PIN)). 

b.) Deretter popper følgende meny opp (vil komme på norsk). Ønsket PIN kode tastes inn 2 ganger og deretter trykker du på Lagre (Save).c.) Du kommer deretter til bildet for ordinær inn/ut sjekking av arbeidstidtid. - velg Sjekk Inn eller Sjekk Ut.


d.) Din PIN kode er nå aktivert og kan benyttes ved senere Inn/Ut sjekking uten å gå via passord.Glemt PIN kode/Skift PIN Kode


Dersom du etter 5 forsøk har valgt feil PIN kode, vil du få tips om å logge inn med Passordet ditt


Merk! Ved det 10.de forsøket med feil PIN eller Passord vil kontoen din bli sperret. Administrator/Planlegger må kontaktes. 


Du som ansatt kan når som helst endre PIN koden. Dette valget kan gjøres i det man skal logge inn/ut med med PIN kode (Se bildet)