I virksomheter der avdelinger/butikker ligger geografisk i nær tilknytning til hverandre, vil det å dele på en pool av ekstrahjelp/tilkalling ressurser gi mer fleksibilitet, kostnadsbesparelser/mersalg og mer optimal bemanning.


Behov for ekstrahjelp (i en kort eller lenger periode) vil ofte være knyttet til fravær, eventer, eller andre særskilte kortvarige hendelser.


Å knytte opp en pool av ressurser, som tilsvarende ønsker fleksibilitet og variasjon i arbeidet, kan således være tilgjengelig for samtlige avdelinger innenfor et geografisk tilknyttet område (gruppe Avdelinger/Butikker). Med tamigo kan man enkelt opprette en gruppe avdelinger/butikker som så deler på en felles pool av ekstrahjelp/tilkalling ressurser.


Alle ansatte i gruppen av avdelinger/butikker vil motta varsel om åpne vakter opprettet i en avdeling/butikk i gruppen. Åpne vakter KUN til tilkalling/Ekstra ressurser i poolen

Ressurser i "poolen" som er definert som Ekstrahjelp/Tilkalling kan kjennetegnes ved hjelp av "kompetanse(r)" i tamigo. 

Eks. kompetanse "Tilkalling" Når en Planlegger ønsker eller har behov for å gå utover egen butikk/avdeling for å hente inn ekstra ressurser, knytter man enkelt den egendef. "Kompetansen" til den åpne vakten og på den måte sikrer at det KUN er ressurser med denne kompetansen i "poolen" som får tilbud om den/de Ledig(e) vakt(ene).


Som alltid i tamigo, vil man som Planlegger kunne velge blant de som har vist interesse for en vakt og på den måten sikre den beste egnede/ønskede ressursen.


Ønsker din virksomhet å vurdere en løsning med Tilkalling/Ekstrahjelp pool - ta kontakt med vår support på tlf. 469 88 559 eller supportno@tamigo.no