I tamigo vil det kreeres automatisk genererte meldinger enten via e-post, SMS, alternativt som pushvarsel (notifikasjon) på smarttelefonen.


Automatisk genererte meldinger mottas av deg som ansvarlig Planlegger i tilknytning til:

- Vaktbud  - Ansatte melder interesse for åpne/ledige vakter

- Vaktbytte - 2 ansatte ønsker å bytte vakt

- Fraværsanmodninger - Ansatte har forsepurt om fravær


Merk! Informasjon om ledige vakter (til ansatte) går kun pr. e-post, alternativt også som notifikasjon (pushvarsel).


Meldinger som mottas av deg som Ansvarlig Planlegger, er meldinger som krever din vurdering og beslutning. 


Ansatte (brukere) kan velge om de vil motta meldinger pr. SMS eller E-post, ved å gå til menyen "Ansatte" og gjøre sitt valg i feltet, Foretrukket media. (se bildet)


Merk! Valget Notifikasjoner (Pushvarsel) er kun tilgjengelig dersom virksomheten har kontaktet tamigo support og bedt om at Notifikasjoner kan benyttes.


           Les mer om Notifikasjoner (Pushvarsler)