Det forutsettes at virksomheten tillater Planlegger å opprette nye ansatte.

Gå til fanen "Ansatte" -> "Ansatte". Nederst i listen for ansatte kan du legge til en ny ansatt/bruker. (se bildet)

Registrer minimum:
- Navn (Fornavn/Etternavn)
- Telefonnummer
- e-post adresse.


Det kan være flere felter som skal reg. Ta kontakt med din Administrator om du er usikker. 


Velg: LEGG TILMerk! Dersom du opplever at du IKKE får lagt inn vedkommendes mailadresse, skyldes dette at vedkommendes mailadr. er registrert fra før. Se "Søk etter navn"


Se spesielt også artikkel: Aktivering av bruker/ansatt, for å gi vedkommende tilgang til tamigo.


Relaterte artikler: 

- Søk etter navn

- Aktivering av bruker/ansatt

- Bruker/ansatt har ikke mottatt akiverings mail

- Fjerne/Slette en bruker/ansatt

- Roller og tildeling av roller