Du behøver ikke å ta kontakt med din Planlegger for å få greie på fraværssaldo og fraværsoversikt. 


Fraværssaldo

Dersom en Administrator har gjort det tilgjengelig, kan du gå til Fravær -> Fraværssaldo for å se hvor mange fraværsdager du har brukt og hvor mange du har til gode. Velg fraværstype, f.eks. ferie eller egenmelding, til og fra dato. Under ser du et eksempel på feriesaldo for hele 2018:Fravær som har blitt godkjent av Planlegger, men som er frem i tid, vil stå under "Planlagt". 


Du kan også se en oversikt over dine fraværsforespørsler og godkjente fraværsforespørsler i Fraværskalenderen. Fravær som er markert i gult er fraværsønsker, mens fravær i andre farger, f.eks. lilla som i eksempelet under, er godkjent fravær. Fraværsoversikt

Du kan også finne fraværsdetaljer under Fravær -> Fraværsoversikt. Velg periode, fraværstype og fraværsgruppe du ønsker å se oversikt over. Ekempelvis at du ønsker å se når du er registrert med egenmeldinger i løpet av den siste måneden:I appen under "Mitt fravær" kan du også se en liste over dine fravær, både avventende fraværsforespørsler og godkjente. Slik som i online-versjonen, vil avventende fraværsforespørsler være markert med en gul strek.