Når en vakt har blitt lagt ut som ledig, vil den ligge med oransje bakgrunn i Vaktplan. I bildet nedenfor ser vi at det ligger to ledige vakter:For å kunne by på disse, må man gå til "Vaktbørs" -> "Ledige vakter". Her vil du se en liste med alle ledige vakter som er lagt ut. Velg den eller de vakten(e) du ønsker å by på ved å huke av for "By på":Det er viktig å bemerke seg at alle Medarbeidere vil motta varsel på e-post når en ledig vakt blir lagt ut, men at det likevel kan hende den ikke ligger under Vaktbørs. Dette kan være fordi:

1. Medarbeider allerede er satt opp på en vakt denne dagen

2. Medarbeider behøver en spesiell kompetanse for å ta denne vakten (f.eks. Stengeansvarlig, Sykepleier el.l.)

3. Medarbeider overskrider kontraktstimene sine om han/hun tar denne vakten. 


Planlegger må alltid godkjenne et bud før vakten blir tildelt en ansatt. Om du blir tildelt en vakt, vil du få et varsel, samt at vakten blir lagt under ditt navn i Vaktplan: