Du kan bruke Timeliste til å se timene du har jobbet. Du kan sammenligne planlagte timer og faktiske timer. Du kan også justere eller legge til egne arbeidede timer om det er behov for det. Slik kan det eksempelvis se ut i Timeliste etter en arbeidsdag:

Merk! Som Medarbeider kan du KUN redigere/registrere egne timer (i meny Timeliste) dersom din arbeidsgiver har gitt tilgang til dette. Normalt er denne tilgangen sperret

 


På venstre side vil du se dine planlagte vakter, og på høyre side vil du se timene du faktisk har arbeidet. Dine totale timer for dagen, inkludert pause, vil stå helt til høyre for faktiske vakter (grønt felt). Dersom de faktiske timene avviker fra planlagte timer, vil det grønne feltet enten være rødt (jobbet for mange timer) eller gult (jobbet for få timer). 


Planlegger har også muligheten til å kopiere den planlagte vakten over til faktisk vakt, for de som ikke registrerer egne timer. 


På bildet overfor er noen av dagene markert grønne. Det betyr at disse dagene er åpne, og du har muligheten til å registrere timer. Derimot er mandag markert rød, og dette betyr at dagen er godkjent og lukket av Planlegger, og du kan ikke registrere timene dine. Dersom du har glemt å registrere timer - ta kontakt med din Planlegger eller Administrator. 


For å endre eller legge til timer, klikk i feltet under "Faktiske vakter". Merk! Du kan ikke endre timene på den planlagte vakten. 


For eksempel, så kan du jobbe en dag du ikke har en planlagt vakt, og da vil det se slik ut i Timelisten etter at timene er registrert:Du kan også endre på timene du har jobbet. For eksempel, om den planlagte vakten tilsier at du skulle jobbet 09:00-17:00, men så jobbet du kun frem til 16:00, så kan du justere dette direkte i Timeliste:Pausekoder legges automatisk inn i den midterste kolonnen, ut ifra hvor lang vakten din er. 


Dersom du har en vakt som egentlig skal bli fordelt i to deler, for eksempel pga. den ene vakten er hvilende, så kan du splitte vakten i to. Du kan nå legge på riktig aktivitet ved å høyreklikke i riktig felt for aktivitet/kommentar. 
Touch


Hvis du bruker Touch til å sjekke inn og ut, vil timene dine legge seg automatisk i Timeliste. Alle aktiviteter/kommentarer du legger inn i Touch, vil også legge seg her. Lønnsdetaljer


I Lønnsdetaljer kan du se en oversikt over alle vaktene dine. Velg avdeling og lønnsperiode for å se oversikten:Nederst vil du se de totale timene ut fra planlagt vakter og faktiske vakter. Du kan også se hvor mange timer du har fått utbetalt på ulike lønnsarter (f.eks. ubekvemstillegg, overtidstillegg osv.).