Om du og en kollega ønsker å bytte vakt dere imellom, kan dere gå til "Vaktplan" - "Mine vakter". Trykk på vakten du ønsker å bytte bort, og i pop-up menyen velger du hvem du ønsker å bytte med og hvilke av vaktene til kollegaen din du ønsker å bytte mot. Merk at du også kan trekke tilbake vaktbyttet før kollegaen din har godkjent det. 
Som det står i bildet overfor, må kollegaen din godkjenne byttet før Planlegger tar en endelig beslutning. Kollegaen din må derfor gå til "Vaktbørs" - "Bytteforslag", og velge "Aksepter" eller "Avvis". Planlegger må nå godta/avvise vaktbyttet, men det kan også være tilfelle at en Administrator har satt en innstilling på å godkjenne vaktbytter automatisk. Uansett vil både du og kollegaen din motta en melding på når vaktbyttet er godkjent. 


Du finner en logg på vaktbytter under "Informasjon" -> "Sendte meldinger".