Om du ikke kan arbeide en av dine oppsatte vakter, kan du velge å by ut denne slik at dine kollegaer kan legge inn bud. Dette gjør du under "Vaktplan" - "Mine vakter". Her får du opp alle dine vakter frem i tid, og du kan huke av for "by ut vakt". Husk å lagre. Din Planlegger og dine kollegaer får nå et varsel på at du har lagt ut et bud. Du kan også velge å trekke vakten tilbake, men dette må gjøres før noen andre byr på den. Etter at noen andre har bydd på vakten din, må Planlegger velge å akseptere eller avvise budet før vaktbyttet er offisielt. 


Om du ønsker å se en logg på hvilke vakter du har fått godkjent som dine (etter et bud), vil du finne dette under "Informasjon" -> "Sendte meldinger".