Benytter du Timebank/Fleksitid, vil du kunne dra nytte av funksjonen som muliggjør overføring av pluss timer til lønn, eller overføre minus timer til trekk på lønn (Manuelle reg.).


I noen tilfeller vil det være ønskelig, når en ansatt har for mange pluss timer, til at dette kan tas ut i avspasering, å velge å utbetale timene som lønn.


Likeledes kan det være aktuelt å trekke en ansatt med mange minus timer, i lønn. Timene som skal til utbetaling eller trekkes blir automatisk trukket fra/lagt til vedkommendes saldo i Timebank/Fleksitid.


Som Administrator må man først i aktuelle Lønnsmodeller (for fastlønnede/månedslønnede), sette opp lønnsart for Utbet. av pluss timer og en trekk lønnsart for trekk av lønn.

Gå til meny "Oppsett generelt" - > "Oppsett lønnsmodeller" og finn Manuelle registreringer nederst i tabellen. (Se bildet)Merk! At type SKAL settes til Flekskonto, og at man skal huke av for "Eksporter som positiv", når det er snakk om TREKK lønnsart, slik at antall timer til lønn (selv om det er snakk om trekk av timer) eksporteres som et positivt tall. Det er normalt Lønnsarten i lønnsystemet som er satt opp til å trekke, men tallet som leses inn skal være positivt.


Info: Dette er samme meny/rutine som for maunell korreksjon av pluss og minus timer. Men ved å legge opp lønnsartene i lønnsmodellene og type Flekskonto, gis det i tillegg valg om å eksportere til lønn.


Husk å huke av for Utbetaling/Trekk til lønn, for å få valget om å overføre til lønnsfil, samtidig som du korrigerer saldo i Timebank/Fleksitid. 


OBS! Husk korrekt fortegn foran tallet. Minus (-4) referer til at saldoen reduseres med det antall timer som skal utbetales. Pluss foran (4) referer til at en minus saldo i Timebank skal fylle sopp med 4 timer i pluss, samtidig som timene overføres som trekk til lønn.

OBS! Denne funksjonene krever at du også¨kjenner til rutinen Flekskonto og Manuelle registreringer generelt!


Klikk her for mer info om Flekskonto og Manuelle registreringer