Automatiske genererte meldinger i tamigo kan mottas som notifikasjoner (pushvarsel). Automatisk genererte meldinger kan være vaktbud, vaktbytter, fraværsanmodninger, ledige vakter m.fl.. 


Merk! Varsel om ledige vakter gis normalt kun pr. e-post men alternativt også som notifikasjon (pushvarsel), dersom man har valgt notifikasjoner i appen.


Hva gjør jeg som bruker?

For å motta notifikasjoner på din mobil som bruker, må du ha installert tamigos app, og trykket JA på spørsmålet om du ønsker å motta notifikasjoner fra tamigo.  Les også her

Spørsmålet dukker opp når du logger deg på via appen første gang.


Merk! Har du trykket "nei" første gang, eller ønsker å endre (fra SMS/E-Post) til notifikasjoner, kan du som alt. logge helt ut av appen, og logge inn på ny med brukernavn og passord. Alternativt: slette og laste ned appen på ny. Du skal da på ny få spørsmålet.

Alle automatisk genererte meldinger (pushvarsler) blir i tillegg lagt i Innboks i appen, slik at du alltid har tilgang til meldinger mottatt via pushvarsel.

Om du ikke får pushvarsler fra tamigo, er det mest sannsynlig innstillinger på din mobil som forhindrer dette! Du må da gå til innstillinger og varslinger på din telefon, finne tamigo-appen, og sette på varsling manuelt. Oppsett for dette kan variere fra telefon til telefon!


Scenario

Rolle

Email

SMS

Notifikasjon

Ny godkjent vaktplan

Medarbeider 

Ja

Nei

Ja

Ny ledig (åpen) vakt i godkjent vaktplan

Medarbeider

Ja

Nei

Ja

Endringer i ledige (åpne) vakter i godkjent vaktplan

Medarbeider

Ja

Nei

Ja

Ny ledig (åpen) vakter selv om medarbeider allerede

har en vakt samme dag.

Medarbeider

Ja

Nei

Ja

Ny vakt i godkjent plan relater til medarbeider

Medarbeider

Ja

Nei

Ja

Endring i medarbeiders allerede tildelte vakter 

Medarbeider

Ja

Nei

Ja

Forespørsel om fravær fra medarbeider

Planlegger

Ja

Ja

Ja

Godkjent fraværsforespørsel

Medarbeider

Ja

Ja

Ja

Avvist fraværsforespørsel

Medarbeider

Ja

Ja

Ja

Oppdatering/endring av registrert fravær til 

medarbeider

Medarbeider

Ja

Ja

Ja

Legge til fravær som Planlegger 

Medarbeider

Nei

Nei

Nei

Godkjenne vaktbytte/bud ledige vakter

Planlegger

Ja

Nei

Ja


Innboks i appen
Alle pushvarsler (notifikasjoner) du får lagres i tillegg i din innboks (gjelder bare for appen). Det kan være at man overser en pushvarsel som tikker inn på mobilen, og det er derfor fint å ha et sted hvor forespørslene samles. Ved å trykke på innboks i appen, kan du finne og lese alle varslene på endringer som har kommet.