For noen virksomheter med et større andel ansatte pr. avdeling og/eller lange åpningstider, vil det være ønskelig på en lettfattelig måte å se hvordan dagen/uke er planlagt med hensyn til antall ansatte på arbeide til de ulike tider på dagen (Åpningstid).


I tamigo kan du få stilt opp en grafisk fremstilling av din vaktuke (dag for dag). 


En med rolle Administrator kan gå til meny Oppsett generelt -> Innstillinger. Klikk så på Vaktplan og bla ned til følgende område: Bemanningsprofil.

Velg enten Omsetning/Kunde/Importert/KPI/Plugin og huk deretter av for "Vis bemanningsprofil som graf på Legg vaktplan".Etter at innstillingene er på plass, kan du gå tilbake til meny Vaktplan -> Legg vaktplan og tamigo vil vise en daglig fremstilt graf på bemanningen. Ønsker du å studere en dag mer nøye, klikk på grafbildet.