Når du står i menyen Vaktplan -> Godkjent vaktplan kan du ved å klikke direkte i et vakttidspunkt, se en logg over alle endringer på denne vakten, fra den først ble opprettet.

Dette kan være nyttig for å se om det har vært et vaktbytte om det opprinnelige var en ledig vakt også videre. Kan skrives ut som pdf.


PS! Nå er det også logg på timer i Timeliste. (se under emne Timeliste)