"Oppsett generelt" -> "Stillingstyper"


Merk! Dersom du som Administrator ikke har menyen "Stillingstyper" (i venstremenyen) under hovedmeny "Oppsett generelt" opprett en Ny Sak her og gi oss beskjed så åpner vi menyen for deg.


Opprett først ønskede varianter av Stillingstyper. Den enkelte stillingstypen kan også tillegges en farge om man ønkser 


Fargekodene er visuelle bla. under menyen "Ansatte" -> "Ansatteliste"
I Menyen "Ansatte" -> "Ansatte" kan du nå tildele dine ansatte rett stillingstype. Husk å lagre endring med Disketten helt til høyre i linjen på den ansatte.Merk! Historikk på Stilling

Dersom du ønsker å ajourholde datoer fra når en ansatt gikk fra en type stilling til en annen, må du klikke på navnet til vedkommende, Deretter velge "Lønn og Plan" i venstre meny.

Finn feltet Type og klikk så på Rediger knappen. Her legger du inn dato for neste endring og hvilken type som gjelder fra satte dato (Se bildet under)Send SMS til Type


I menyen "Informasjon" -> "Send SMS" vil Stillingstypene være sortert, slik at man for eks. ved å velge mine avd. alt. alle avd.  kan sende beskjed til en eller flere grupper typer.