Har du rullerende vaktuker (turnus), som gjentar seg regelmessig hver 2.,3.,4. ... uke kan man med fordel opprette ukemaler i tamigo.


Gå til meny Vaktplan -> Maler. Opprett så en komplett uke, gi uken et navn. Eks. "Uke 1 mal" ... og deretter klikk på "Lagre mal".

Opprett så en ny uke og lagre den med "Uke 2 mal".. o.s.v. til hele turnusen er opprettet som ukemaler.
Når du så arbeider med vaktplaner i meny Legg vaktplan, kan du så velge en av dine opprettede ukemaler. Klikk på "Hent mal/Lagre som mal". Velg så den ukemalen som skal benyttes i nedtrekksmenyen og til siste klikk på "Hent".

TIPS!   

1.) Opprett ukemalen samtidig som du legger vaktplan! - Du kan med fordel stå i meny Legg vaktplan og opprette en reell vaktuke som du så samtidig oppretter som en ukemal. Når uken er opprettet navngir du ukemalen og klikker "Lagre" som ukemal (se bildet).2.) Legg ut vaktuker/turnus over flere uker/mnd.  I venstremenyen RULL-UT UKEMALER, kan du fra en gitt uke og x-antall uker frem i tid, raskt rulle ut dine ukemaler i korrekt rekkefølge. Se egen rutinebeskrivelse. Rull ut ukemaler-turnus


Tips! Når man velger å rulle ut ukemaler/ukeplaner over X antall uker (som godkjente), vil det som standard sendes notifikasjonsvarsel til samtlige ansatte i avdelingen pr. godkjente uke. Dette kan virke forstyrrende. 
Vi anbefaler derfor at man ber Administrator om å slå av følgende innstilling (Se bildet under) inntil alle uker er rullet ut, og hellers melder om oppdaterte vakt-uker via Forside, eller via en egen notifikasjon (sendt av Planlegger).

Merk! Det er kun rolle Administrator som kan slå av og på varsel om endring av vaktplaner
 


3.) Vi har både en 2-ukers og 3-ukers rullende plan i en og samme avd.?

     I tilfeller der man i samme avd. har ulik antall (rullerende uker) uker, må man først finne ut hvor mange ukemaler som må opprettes for å opprette en komplett turnusplan.

     Stikkordet er minste felles multiplum.


     Minste felles multiplum for kombinasjonen en del ansatte rullerer 2. hver uke og en del ansatte ruller hver 3. dje uke = 6. Det vil si at man må opprette 6 ukemaler for at

     turnusplanen skal være komplett. (se matrise)

     


4.) Hvordan gjøre endringer i eller slette en ukemal?


    Det hender at man ønsker å gjøre endringer i en eksisterende ukemal, eller slette ukemaler man ikke har bruk for lengre. For å gjøre dette, må man orientere seg til menyen "Maler".


    Fremgangsmåten er enkel:
Hent frem malen man ønsker å arbeide på.
Endringer gjøres direkte i rutenettet, enten ved å manuelt skrive inn nye arbeidstider, eller ved å dra eksiterende arbeidstider over til andre ansatte. Når man er fornøyd med endringene, trykker man lagre og kan dermed rulle ut oppdatert mal via meny "Rull ut ukemaler"


    Ønsker man å slette en mal, henter du frem malen på samme måte som ovenfor - og trykker slett.